LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos bylinėjimosi su Podbipientomis ir Trakų vaivada Boguslavu Unichovskiu dėl Ašmenos pavieto Dubravlianų valdų dokumentai].

54706.pdf
Dydis: 142.6Mb

Dokumentas kolekcijoje: