LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Boguslovo Unichovskio ir F. Podbipientos sutartis, pagal kurią Dubravlianų dvaras su visomis skolomis pereina B. Unichovskio žinion].

54709.pdf
Dydis: 3.142Mb

Dokumentas kolekcijoje: