LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vyskupo Benedikto Žuchorskio bylinėjimosi su Dubravlianų dvaro (Ašmenos paviete) valdytoju Florijonu Podbipienta, o šiam mirus, su Boguslavu Unichovskiu dėl negrąžintų skolų, dokumentai].

54710.pdf
Dydis: 74.19Mb

Dokumentas kolekcijoje: