LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos deleguotų atstovų revizuoti Adutiškio valdų prelato Dmochausko ir kan. Borovskio raportas].

50773.pdf
Dydis: 3.661Mb

Dokumentas kolekcijoje: