LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Rusijos vyriausybės pranešimas dėl draudimo jėzuitams valdyti dvarus Rusijoje, pasirašytas A. Golicino. Pridėtas kan. A. Herburto lydraštis su įsakymu išsiuntinėti pranešimą Vilniaus vyskupijoje]

Dokumento tekstas
49297.pdf
Dydis: 7.139Mb

Dokumentas kolekcijoje: