LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Regulinių kanauninkų vyresniojo Cezario Kozlovskio trumpai aprašyta šio ordino atsiradimo istorija. Paminėta Kurklių klebono tėvo Silvestro Rotkevičiaus knygutė apie minėtos vienuolijos istoriją: Opus miserantis Dei /1699/]

Rankraščio tekstas
49306.pdf
Dydis: 1.965Mb

Dokumentas kolekcijoje: