LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Dubravlianų valdytoja Barbora Unichovska rašte pažymi, kad ji pagal F. Podbipientos vekselį, duotą vyskupui Benediktui Žuchorskiui, 10.000 sumokėjo Svyrių bažnyčiai – kun. Jonui Jurevičiui, o likusius pinigus pasižada atiduoti Antanui Zienovičiui].

54716.pdf
Dydis: 3.260Mb

Dokumentas kolekcijoje: