LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Iš Vilniaus dekano Vaitiekaus Žabinskio Stabrovskiams atitekusių pinigų už Dubravlianų dvarą apyskaita].

54721.pdf
Dydis: 1.570Mb

Dokumentas kolekcijoje: