LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos byla karūnos regentui Jokūbui Duninui ir Kazimierui Stabrovskiui dėl nemokėjimo činšo nuo 70.000 lenkiškų auksinų išpirktinės sumos iš Dubravlianų dvaro: skundas ir šaukimas į Vyriausiąjį Tribunolą bei vaznio reliacija].

54726.pdf
Dydis: 5.149Mb

Dokumentas kolekcijoje: