LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Antano Pranciškaus Dunino pažyma, kad jis iš Dubravlianų dvaro sumokėjo Vilniaus kapitulos paiždininkui A. Žebrovskiui 3500 lenkiškų auksinų].

54733.pdf
Dydis: 746.3Kb

Dokumentas kolekcijoje: