LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Šaukimas į Vyriausiąjį Tribunolą Vilniaus kapitulos prokuratoriui Juozapui Puzynui, Marštynovams, Duninams ir Konstantinui Šaniavskiui, kuriems bylą dėl teisės į Dubravlianų valdas iškėlė Polocko pilies teisėjas Juozapas Dobrogostas Podbipienta].

54738.pdf
Dydis: 3.446Mb

Dokumentas kolekcijoje: