LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kvitas, kuriuo patvirtinama, kad Ašmenos pavieto Dubravlianų administratorius Antanas Jankovskis sumokėjo 4 tūkstančius lenkiškų auksinų].

54740.pdf
Dydis: 1.507Mb

Dokumentas kolekcijoje: