LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos pavieto pateisėjo Mikalojaus Antano Sulistrovskio pranešimas, kad jis kaip Vilniaus kanauninko Aleksandro Pukenio įgaliotinis, negalėjo atlikti savo pareigų, nes jo neįsileido į Dubravlianų dvarą].

54742.pdf
Dydis: 3.333Mb

Dokumentas kolekcijoje: