LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškai] / Očapovskis (Oczapowski) Mykolas, agronomas, žemės ūkio mokslų pradininkas Lietuvoje ir Lenkijoje, Vilniaus universiteto profesorius - Adomui Zavadskiui.

73756.pdf
Dydis: 14.70Mb

Dokumentas kolekcijoje: