LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Važinskis (Wažyński), prelatas, Petrapilio dvasinės akademijos profesorius, Vilniaus katedros arkidiakonas - Adomui Zavadskiui.

73886.pdf
Dydis: 2.743Mb

Dokumentas kolekcijoje: