LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Prasta ale uz auksa brangesne skarbnyczele Diewo waiku, sawo skarba danguje turincziuju, kurioje yra randami keli szwento Raszto ludijimai su nůbažnais giesmjû atsidusaujimais

Knygos tekstas
298722.pdf
Dydis: 162.2Mb

Dokumentas kolekcijoje: