THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Vilniaus vyskupo valdų administratoriaus prelato Ig. Hauvalto įgaliojimas, duotas A. Šimanskiui, kuriam pavedamas Dubrovnios, Liubarų, Biskupcų valdų administravimas, įsakoma įvykdyti verifikaciją ir sudaryti inventorių].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-10-12T07:48:37Z
dc.date.available 2016-10-12T07:48:37Z
dc.date.issued 1795-05-06 -
dc.identifier.other F43-8074
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6918
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-10-12T07:48:37Z No. of bitstreams: 1 54766.pdf: 1500588 bytes, checksum: 4b45b28a3f3bf01c77540ed97e6c9b05 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-10-12T07:48:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 54766.pdf: 1500588 bytes, checksum: 4b45b28a3f3bf01c77540ed97e6c9b05 (MD5) Previous issue date: 1795-05-06 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Vilniaus vyskupo valdų administratoriaus prelato Ig. Hauvalto įgaliojimas, duotas A. Šimanskiui, kuriam pavedamas Dubrovnios, Liubarų, Biskupcų valdų administravimas, įsakoma įvykdyti verifikaciją ir sudaryti inventorių]. 1795 05 06. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000054766 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Vilniaus vyskupo valdų administratoriaus prelato Ig. Hauvalto įgaliojimas, duotas A. Šimanskiui, kuriam pavedamas Dubrovnios, Liubarų, Biskupcų valdų administravimas, įsakoma įvykdyti verifikaciją ir sudaryti inventorių]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

54766.pdf
Size: 1.431Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account