LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus vyskupo valdų administratoriaus prelato Ig. Hauvalto įgaliojimas, duotas A. Šimanskiui, kuriam pavedamas Dubrovnios, Liubarų, Biskupcų valdų administravimas, įsakoma įvykdyti verifikaciją ir sudaryti inventorių].

54766.pdf
Dydis: 1.431Mb

Dokumentas kolekcijoje: