LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Generolo N. Repnino raštas generolui poručikui Knoringui. Jame pažymima, kad Dubrovnios valdų nuomotojui Domeika sumokėjo visus nuomos mokesčius ir turi valdyti palivarką iki sutarties numatyto laiko. Pridėtas generolo N. Repnino raštas generolui Tormasovui dėl ginčo tarp Domeikos ir kan. Hauvalto].

54777.pdf
Dydis: 2.949Mb

Dokumentas kolekcijoje: