LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Dubrovnios palivarko valdytojo kan. Hauvalto ir subarendatoriaus Domeikos atsiskaitymo su Vilniaus kapitula dokumentai: pajamų ir išlaidų apyskaitos].

54778.pdf
Dydis: 5.173Mb

Dokumentas kolekcijoje: