LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus pavieto Pilies teismo raštas Vilniaus vyskupui A. Klangevičiui apie Dūkštų klebono Jono Viemovskio bylą].

54815.pdf
Dydis: 792.9Kb

Dokumentas kolekcijoje: