LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Dembravos klebono V. Kuzmickio pranešimai Vilniaus vyskupui apie carinės rusų valdžios uždarytą Dembravos bažnyčią ir Kamenkos parapijos koplyčią].

54834.pdf
Dydis: 1.254Mb

Dokumentas kolekcijoje: