THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Dembravos klebono V. Kuzmickio pranešimai Vilniaus vyskupui apie carinės rusų valdžios uždarytą Dembravos bažnyčią ir Kamenkos parapijos koplyčią].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-10-24T06:35:02Z
dc.date.available 2016-10-24T06:35:02Z
dc.date.issued 1918 -
dc.identifier.other F43-8109
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6965
dc.description.abstract Pateikiami duomenys apie uždarytų kulto objektų įsteigimo ir uždarymo datas, stovį, kam priklauso po uždarymo. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-10-24T06:35:02Z No. of bitstreams: 1 54834.pdf: 1315738 bytes, checksum: 9b82ba5c899c6791a122b9b8dda8ff13 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-10-24T06:35:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 54834.pdf: 1315738 bytes, checksum: 9b82ba5c899c6791a122b9b8dda8ff13 (MD5) Previous issue date: 1918 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Dembravos klebono V. Kuzmickio pranešimai Vilniaus vyskupui apie carinės rusų valdžios uždarytą Dembravos bažnyčią ir Kamenkos parapijos koplyčią]. 1918. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000054834 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Dembravos klebono V. Kuzmickio pranešimai Vilniaus vyskupui apie carinės rusų valdžios uždarytą Dembravos bažnyčią ir Kamenkos parapijos koplyčią]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

54834.pdf
Size: 1.254Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account