LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[XVI-XVII a. karalių privilegijų, suteiktų Eišiškių klebonijai, nuorašai].

54867.pdf
Dydis: 9.349Mb

Dokumentas kolekcijoje: