LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus vyskupo I. J. Masalskio atestacija, duota karmelitui Bernardui Ridzievskiui, kuris vyko pas popiežių prašyti leidimo nešioti pasauliečio kunigo rūbus ir turėti turto]

Rankraščio tekstas
49318.pdf
Dydis: 728.8Kb

Dokumentas kolekcijoje: