LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Karmelitų vienuolyno vyresniosios sesers Uršulės laiškas, kuriame ji prašo aprobatos vienuolyno išpažinties klausytojui]

Rankraščio tekstas
49319.pdf
Dydis: 332.3Kb

Dokumentas kolekcijoje: