LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vienuolis Boguslavas laiške karmelitui Dionizui į Vilnių prašo atsiųsti išpažinties klausytoją į vienuolyną]

Rankraščio tekstas
49322.pdf
Dydis: 558.3Kb

Dokumentas kolekcijoje: