LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Lietuvos provincijos senos regulos karmelito kunigo Stepo Aleksandravičiaus pranešimas Vilniaus vyskupui Klongevičiui dėl Prienų pavieto žemės teismo teisėjo Maksimilijono Gavronskio iš fundacinės vienuolyno sumos 1805 m. paskolintų šešių šimtų raudonųjų auksinų]

Rankraščio tekstas
49326.pdf
Dydis: 1.579Mb

Dokumentas kolekcijoje: