LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Lucko ir Žitomiro vyskupo M. Pirnickio raštas basųjų karmelitų provincijolui Čepanui dėl senos regulos karmelito Benedikto Grinerio prašymo priimti jį į basųjų karmelitų vienuoliją. Vyskupas rekomendavo B. Grinerį kaip dorą ir pamaldų]

Rankraščio tekstas
49329.pdf
Dydis: 1.588Mb

Dokumentas kolekcijoje: