LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Karmelitų provincijolo Samuelio Čepano pranešimas Vilniaus konsistorijai apie karmelitų, gyvenančių Vilniaus vyskupijoje, sąrašų išsiuntimą]

Rankraščio tekstas
49331.pdf
Dydis: 583.7Kb

Dokumentas kolekcijoje: