LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Marijonų kunigo Pr. Felikso Hadravos prašymas popiežiui Pijui VI suteikti jam teisę šventinti kiaušinius ir pinigus kartu su indulgencija ... ]

Dokumento tekstas
49336.pdf
Dydis: 1018.Kb

Dokumentas kolekcijoje: