LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Počobutas, Počobutas Odlianickis Martynas, astronomas, Vilniaus universiteto profesorius - neišaiškintam adresatui, vienuolyno viršininkui.

75401.pdf
Dydis: 2.089Mb

Dokumentas kolekcijoje: