LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškai] / Sanguškienė-Sapiegaitė (Sanguszkowa z Sapiehów) Konstancija, Vilniaus vaivadaitė - neišaiškintam adresatui, generolui.

75416.pdf
Dydis: 9.509Mb

Dokumentas kolekcijoje: