LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Sapiega Kazimieras Jonas, Vilniaus vaivada, LDK etmonas - neišaiškintam adresatui, Gardino maršalui.

75423.pdf
Dydis: 1.928Mb

Dokumentas kolekcijoje: