LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Sapiega Kazimieras Leonas, generolas, Volpos seniūnas - neišaiškintam adresatui, Vilniaus žemės teismo raštininkui.

75425.pdf
Dydis: 2.573Mb

Dokumentas kolekcijoje: