LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Sapiega Mykolas Pranciškus, generolas, žirgininkas - neišaiškintam adresatui.

75427.pdf
Dydis: 5.915Mb

Dokumentas kolekcijoje: