LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Sapiega Mykolas Juozapas, Palenkės vaivada - neišaiškintam adresatui.

75428.pdf
Dydis: 5.115Mb

Dokumentas kolekcijoje: