THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Sapiegienė-Valdšteinaitė Antanina, Vilniaus vaivadienė - neišaiškintam adresatui, Pažaislio kamaldulių vienuolyno viršininkui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-12-06T07:44:30Z
dc.date.available 2016-12-06T07:44:30Z
dc.date.issued 1715-07-07 -
dc.identifier.other F7-2197
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7356
dc.description.abstract 1 laiškas - prašo įduoti į vienuolyną siunčiamam Varkojui Pažaislio vienuolyne saugomą jos depozitą - sidabrą ir kitas brangenybes - ir pažada, kad pakvitavimą už saugotus daiktus išduos vėliau. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-12-06T07:44:30Z No. of bitstreams: 1 75430.pdf: 9327950 bytes, checksum: 1238fd5480ca49b8c58231b86b154703 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-12-06T07:44:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75430.pdf: 9327950 bytes, checksum: 1238fd5480ca49b8c58231b86b154703 (MD5) Previous issue date: 1715-07-07 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Sapiegienė-Valdšteinaitė Antanina, Vilniaus vaivadienė - neišaiškintam adresatui, Pažaislio kamaldulių vienuolyno viršininkui. Gelgaudiškiai, 1715 07 07. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075430 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Sapiegienė-Valdšteinaitė, Antanina
dc.subject Pažaislio vienuolynas (Lietuva)
dc.title [Laiškas] / Sapiegienė-Valdšteinaitė Antanina, Vilniaus vaivadienė - neišaiškintam adresatui, Pažaislio kamaldulių vienuolyno viršininkui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75430.pdf
Size: 8.895Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account