LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Sapiegienė-Valdšteinaitė Antanina, Vilniaus vaivadienė - neišaiškintam adresatui, Pažaislio kamaldulių vienuolyno viršininkui.

75430.pdf
Dydis: 8.895Mb

Dokumentas kolekcijoje: