LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Slizenis (Slizień) Mykolas, Lydos pakamarys - neišaiškintam adresatui, vyskupui.

75453.pdf
Dydis: 5.692Mb

Dokumentas kolekcijoje: