LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Šmatovičius (Szmatowicz), kunigas - neišaiškintam adresatui, Pumpėnų ir Talkonių administratoriui.

75450.pdf
Dydis: 5.784Mb

Dokumentas kolekcijoje: