THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Sosnovskis (Sosnowski) Juozapas, lietuvių kariuomenės lauko raštininkas, Smolensko, Polocko vaivada, LDK etmonas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.creator Sosnovskis, Juozapas -
dc.date.accessioned 2017-01-04T14:21:41Z
dc.date.available 2017-01-04T14:21:41Z
dc.date.issued 1776-01-21 -
dc.identifier.other F7-2211
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7461
dc.description.abstract 1 laiškas - rašo, kad rotmistras ir poručikas bevelija tarnauti adresatui, o ne nuskurdusiai Lenkijai; tarpininkauja, kad poručikas Gžimaila gautų rotmistro vietą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-04T14:21:41Z No. of bitstreams: 1 75444.pdf: 6029445 bytes, checksum: 4c33c23f13fb0445282777bc97331926 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-04T14:21:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75444.pdf: 6029445 bytes, checksum: 4c33c23f13fb0445282777bc97331926 (MD5) Previous issue date: 1776-01-21 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Sosnovskis, Juozapas, m. 1783. [Laiškas] / Sosnovskis (Sosnowski) Juozapas, lietuvių kariuomenės lauko raštininkas, Smolensko, Polocko vaivada, LDK etmonas - neišaiškintam adresatui. Sosnovica, 1776 01 21. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075444 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Sosnovskis (Sosnowski) Juozapas, lietuvių kariuomenės lauko raštininkas, Smolensko, Polocko vaivada, LDK etmonas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75444.pdf
Size: 5.750Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account