LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Sosnovskis (Sosnowski) Juozapas, lietuvių kariuomenės lauko raštininkas, Smolensko, Polocko vaivada, LDK etmonas - neišaiškintam adresatui.

75444.pdf
Dydis: 5.750Mb

Dokumentas kolekcijoje: