LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus konsistorijos prašymas, adresuotas gubernijos Likvidacinei komisijai, palikti misionieriams 1000 rub. kapitalą Dusetose ir kt. konfiskuotuose dvaruose, o velionio grafo Pliaterio, pasiskolinusio šią sumą iš misionierių, procentus ir toliau mokėti]

Rankraščio tekstas
49349.pdf
Dydis: 1.505Mb

Dokumentas kolekcijoje: