LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Słowa z odpowiedzi ... generał gubernatora Chowanckiego daney.... Witebskiemy ... Marszałowi I. W. Karnickiemu na prośbę jego względem ... utrzymania missionarzów w Oswieju, Zamoszu i Krasławiu

Rankraščio tekstas
49358.pdf
Dydis: 606.8Kb

Dokumentas kolekcijoje: