THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Słowa z odpowiedzi ... generał gubernatora Chowanckiego daney.... Witebskiemy ... Marszałowi I. W. Karnickiemu na prośbę jego względem ... utrzymania missionarzów w Oswieju, Zamoszu i Krasławiu

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-02-18T09:07:21Z
dc.date.available 2015-02-18T09:07:21Z
dc.date.issued 1832 lt
dc.identifier.other F43-3782
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/757
dc.description Generalgubernatoriaus Chovanskio atsakymas Vitebsko maršalkai Karnickiui, kuriuo leidžiama palikti misionierius prie Asvejos, Zamoscės ir Kraslavos bažnyčių. lt
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-02-18T09:07:21Z No. of bitstreams: 1 49358.pdf: 621443 bytes, checksum: 19e6f86a00a10ddffa12568a67b59507 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-02-18T09:07:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49358.pdf: 621443 bytes, checksum: 19e6f86a00a10ddffa12568a67b59507 (MD5) Previous issue date: 1832 en
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Słowa z odpowiedzi ... generał gubernatora Chowanckiego daney.... Witebskiemy ... Marszałowi I. W. Karnickiemu na prośbę jego względem ... utrzymania missionarzów w Oswieju, Zamoszu i Krasławiu. 1832. 1 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049358 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Misionieriai - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title Słowa z odpowiedzi ... generał gubernatora Chowanckiego daney.... Witebskiemy ... Marszałowi I. W. Karnickiemu na prośbę jego względem ... utrzymania missionarzów w Oswieju, Zamoszu i Krasławiu lt
dc.type Rankraštis lt


Files in this item

Rankraščio tekstas
49358.pdf
Size: 606.8Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account