LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Biblia swięta, tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu, własnie z zydowskiego, greckiego y łacińskiego, nowo na polski ięzyk z piłnością y wierne wyłożone

Knygos tekstas - 1
239805-1.pdf
Dydis: 378.9Mb
Knygos tekstas - 2
239805-2.pdf
Dydis: 382.5Mb
Knygos tekstas - 3
239805-3.pdf
Dydis: 367.6Mb
Knygos tekstas - 4
239805-4.pdf
Dydis: 368.3Mb
Knygos tekstas - 5
239805-5.pdf
Dydis: 377.2Mb
Knygos tekstas - 6
239805-6.pdf
Dydis: 375.5Mb
Knygos tekstas - 7
239805-7.pdf
Dydis: 365.9Mb

Dokumentas kolekcijoje: