LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus vyskupijos valdytojo prašymo įpareigoti pijorų provincijolą Silvestrą Valbutą pateikti mokslo baigimo atestatą juodraštis]

Rankraščio tekstas
49369.pdf
Dydis: 879.8Kb

Dokumentas kolekcijoje: