LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Charakteristika, pijorų vienuolijos duota klierikui Andriui Koniuševskiui]

Rankraščio tekstas
49371.pdf
Dydis: 836.9Kb

Dokumentas kolekcijoje: