LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Pociejus Liudvikas, Vilniaus kaštelionas, LDK iždininkas - neišaiškintam adresatui.

75398.pdf
Dydis: 6.412Mb

Dokumentas kolekcijoje: